" De duiven - de motivatie - de basis voor succes "

Het huidige duivenbestand beperkt zich tot een zeer klein bestand vanwege het feit dat in het voorjaar 2019 de een na de ander dood van het hok viel. Van de 23 op dat moment aanwezige duiven bleven er slechts 10 over. De op dit moment aanwezig zijnde duiven betreffen duiven van E.  en W. Westerhuis Borgsweer en J. Rottiné Zwagerbosch.

De motivatie van mij is bepalend voor de motivatie van de duiven en gelet de huidige ontwikkelingen “2019 “is er in mijn optiek en met mij die van velen weinig aantrekkelijks meer in onze sport. Dit jaar heeft bewezen door de vele afhakers dat we niet goed bezig zijn. Wat te denken van het feit dat je wekelijks 100 km. verder moet vliegen dan je concurrenten waar haal je dan de motivatie vandaan. Als resultaat zie je dan geen successen. Het is het spel van de professionals geworden die echt geen behoeften hebben bij de sociale kant van onze sport, als het even kan zie je ze nu al amper bij de vereniging. De sportieve aspecten worden vergeten om nog plezier aan het spel te beleven wat vooral geldt voor de kleine liefhebber. Veranderingen zijn goed maar dan wel op keuze vrijheid gebaseerd.

Duivensport een fijne hobby?